Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bus monitoring and control environment
Název práce v češtině: Bus monitoring and control environment
Název v anglickém jazyce: Bus monitoring and control environment
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2008
Datum zadání: 14.11.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this work is to create an environment for monitoring and controlling digital buses not directly connected to the developer's workstation. It shall help to develop the devices which use such buses. Besides monitoring and evaluating the bus, the environment shall allow also automatically use the bus and so create a virtual device which could be used by a real one to natively communicate with.
The environment is expected to consist of both software and hardware modules, the latter one being used to connect to the monitored bus. The design and implementation will be open and modular so that new modules for other buses could be added. Also, it is required to use mechanisms which allow transferring this environment to new platforms.
The target platform shall be Win32 and one of commonly used Linux distribution. It shall handle at least I2C and CAN buses in their basic form.
Seznam odborné literatury
CAN v.2.0 specification (Bosch)
I2C v2.1 specification (Philips)
USB v.2.0 specification (USB Implementers Forum)
Předběžná náplň práce
The goal of this work is to create an environment for monitoring and controlling digital buses not directly connected to the developer's workstation. It shall help to develop the devices which use such buses. Besides monitoring and evaluating the bus, the environment shall allow also automatically use the bus and so create a virtual device which could be used by a real one to natively communicate with.
The environment is expected to consist of both software and hardware modules, the latter one being used to connect to the monitored bus. The design and implementation will be open and modular so that new modules for other buses could be added. Also, it is required to use mechanisms which allow transferring this environment to new platforms.
The target platform shall be Win32 and one of commonly used Linux distribution. It shall handle at least I2C and CAN buses in their basic form.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to create an environment for monitoring and controlling digital buses not directly connected to the developer's workstation. It shall help to develop the devices which use such buses. Besides monitoring and evaluating the bus, the environment shall allow also automatically use the bus and so create a virtual device which could be used by a real one to natively communicate with.
The environment is expected to consist of both software and hardware modules, the latter one being used to connect to the monitored bus. The design and implementation will be open and modular so that new modules for other buses could be added. Also, it is required to use mechanisms which allow transferring this environment to new platforms.
The target platform shall be Win32 and one of commonly used Linux distribution. It shall handle at least I2C and CAN buses in their basic form.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK