Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Characterization of probability distributions
Název práce v češtině: Charakterizace pravděpodobních rozdělení
Název v anglickém jazyce: Characterization of probability distributions
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2005
Datum zadání: 03.11.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nastuduje literaturu o charakteristických funkcích a charakterizaci pravděpodobnostních rozděleních.
Seznam odborné literatury
E.Lukacz, Characteristic Functions, Griffin, 1970.
A.M.Kagan, Yu.V.Linnik, C.R.Rao, Characterization Problems of Mathematical Statistics,
J.Wiley, 1973.
Předběžná náplň práce
Charakterizace pravděpodobnostních rozdělení bude založena na nezávislosti lineárních forem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK