Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Konstrukce a kryptoanalýza AES (Advanced Encyption Standard)
Název práce v češtině: Konstrukce a kryptoanalýza AES (Advanced Encyption
Standard)
Název v anglickém jazyce: The design and cryptanalysis of the AES (Advanced Encyption Standard)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: RNDr. Jiří Vábek
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Zpracovat přehled navržených implementací AES,

- Popsat matematické základy některých konstrukcí použitých v návrhu AES,

- Zpracovat přehled navržených útoků na AES.

Seznam odborné literatury
Daemon J., Rijmen V., The Design of Rijndael, Springer-Verlag 2002, ISBN 3-540-42580-2,

AES Lounge of the ECRYPT – The European Network of Excellence in Cryptology http://www.iaik.tu-graz.ac.at/research/krypto/AES/index.php
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK