Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optické jevy v atmosféře
Název práce v češtině: Optické jevy v atmosféře
Název v anglickém jazyce: Optical Phenomena in Atmosphere
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2005
Datum zadání: 03.11.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Otakar Zikmunda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracovat přehled nejvýznamnějších optických jevů v atmosféře včetně fyzikálního vysvětlení a vztahů k meteorologickým podmínkám. Jde zejména o tyto jevy: astronomická refrakce, úkazy při západu a východu Slunce, zrcadlení v atmosféře, duha, korona, glórie, halové jevy atd.
Seznam odborné literatury
Bednář J.,: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia, Praha, 1989.
Tricker, R.: Introduction to Meteorological Optics. Elsevier Publ. Co. 1970.
Předběžná náplň práce
Přehled optických jevů v atmosféře, jejich fyzikální vysvětlení a meteorologické příčiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK