Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
C-store: úložiště relačních dat po sloupcích
Název práce v češtině: C-store: úložiště relačních dat po sloupcích
Název v anglickém jazyce: C-store: storing relational data by columns
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2005
Datum zadání: 02.11.2005
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro některé databázové aplikace, např. OLAP databáze, není vhodné přirozené ukládání relačních dat po řádcích, tj. případ, kdy jednomu řádku odpovídá jeden záznam ve stránce. V práci [1] je popsán způsob, jak realizovat fyzické uložení relační databáze po sloupcích, včetně potřebného formálního popisu. Projekt [2] řeší tento problém jako kompletní nový typ SŘBD. Cílem práce je realizovat C-store jednodušeji, jako statické úložiště pro ukládání kolekcí dat s cílem provádět na nich rychle agregace pomocí agregačních funkcí. Součástí práce je provést experimenty na reálných datech.
Seznam odborné literatury
Literatura:

[1] Stonebraker, M.: C-Store: A Column-oriented DBMS. In: Proceedings of the 31st VLDB Conference, Trondheim, Norway, 2005.
[2] http://db.lcs.mit.edu/projects/cstore/

a další podle pokynů vedoucho
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK