Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce meteorů na širokoúhlém CCD snímku
Název práce v češtině: Detekce meteorů na širokoúhlém CCD snímku
Název v anglickém jazyce: Meteorite detection system for widefield CCDs
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Josef Pelikán
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2005
Datum zadání: 08.11.2005
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: RNDr. Václav Krajíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat dostupnou literaturu o digitálním zpracování obrazu se zaměřením na detekci stop meteorů.

Navrhnout a implementovat algoritmy pro rychlou detekci meteorických stop na snímku z širokoúhlé kamery. Algoritmy musí být velmi rychlé - na zpracování jednoho snímku je maximálně několik sekund strojového času (data se nemohou archivovat pro svůj velký objem), zpracování musí být prováděno v reálném čase.

Algoritmy musí být funkční na datech pořízených systémem BOOTES. Cílové prostředí pro běh programů - Linux.

Použité algoritmy a postupy by měly být dobře dokumentovány. Práce by rovněž měla obsahovat uživatelskou a programovou dokumentaci vytvořeného systému. Práce musí být napsána v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing (2nd Edition), Addison-Wesley Pub Co,2002

Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle: Image Processing: Analysis and Machine Vision, Brooks Cole, 1998

R. Hudec: Wide-Field Sky Monitoring - Optical and X-rays, Mem. S.A.It. Vol.74, 973, 2003 (BOOTES)

Knihovna pro zpracování dat ve formátu FITS (http://legacy.gsfc.nasa.gov/docs/software/fitsio/fitsio.html)

Meteor Recognizer MetRec (http://www.metrec.org/)
Předběžná náplň práce
Navrhnout a implementovat systém pro rychlou detekci meteorů na širokoúhlých snímcích. Důraz je kladen na rychlost zpracování - pouze několik sekund na snímek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK