Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vektorový editor se zaměřením na animace
Název práce v češtině: Vektorový editor se zaměřením na animace
Název v anglickém jazyce: Vector editor for creating animations
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Aplikace bude určena pro vytváření dvojrozměrné vektorové grafiky a animací. Uživatelské rozhraní bude založeno na knihovnách GTK+ a jejich nadstavbě GTKmm, vyvíjeno bude v jazyce C++. Bude použita technologie zásuvných modulů (plugins), aby bylo možné pomocí dynamicky linkovaných knihoven snadno přidávat nové formáty souborů, další nástroje do GUI apod. Aplikace bude vyvíjena multiplatformě, primárně pro platformu Windows, avšak se zřetelem na portování do Linuxu.
Seznam odborné literatury
Jiří Žára, Bedřich Beneš, Petr Felkel: Moderní počítačová grafika
GTK+: The GIMP Toolkit - http://www.gtk.org/
W3C: Scalable Vector Graphics - http://www.w3.org/Graphics/SVG/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK