Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deformační stárnutí v hořčíkové slitině QE22
Název práce v češtině: Deformační stárnutí v hořčíkové slitině QE22
Název v anglickém jazyce: Strain aging in QE22 magnesium alloy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2006
Datum zadání: 05.01.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Pro deformační experimenty použijte polykrystaly hořčíkové slitiny QE22.
2. Vzorky deformujte v tlaku při pěti teplotách v intervalu pokojová teplota až 350°C.
3. Technikou napěťových relaxací studujte tepelně aktivované procesy, probíhající při plastické deformaci.
4. Proveďte analýzu křivek napěťových relaxací s ohledem na postrelaxační jev.
5. Sledujte postrelaxační jev v závislosti na teplotě a délce relaxace.
6. Určete oblast výskytu PLC jevu.
7. Výsledky interpretujte na základě modelů deformačního stárnutí.
Seznam odborné literatury
1. V.I. Dotsentko, phys. stat. sol. (b) 93, 1979, 11.
2. T. Suzuki, S. Takeuchi, H. Yoshinaga, Dislocation Dynamics and Plasticity, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1991, 134.
3. R. de Batist, A. Callens, phys. stat. sol. (a) 21, 1974, 591.
4. J.M.C. Li, Canad. J. Appl. Phys. 45, 1974, 493.
5. C. Corby, C.H. Cáceres, P. Lukáč, Mater. Sci. Engn. A 387-389, 2004, 22.
6. Z. Trojanová, P. Lukáč, P. Gabor, Z. Drozd, K. Máthis, Kovove Mater. 39, 2001, 368.
7. Z. Trojanová, P. Lukáč, L. Čížek, Magnesium Alloys and Their Applications (Ed. K.U. Kauner), Wiley-VCH, Weinheim 2003, 495.
8. Z. Trojanová, P. Lukáč, Kovové Mater. 43, 2005, 73.
9. S.I. Hong, Mater. Sci. Engn. A 110, 1989, 125.
Předběžná náplň práce
Slitiny hořčíku nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi, např. v elektronickém a automobilovém průmyslu. Předností je velká specifická pevnost, která je vyšší než např. u materiálů na basi hliníku. Při uplatnění těchto materiálů mohou nastat těžkosti, které vyplývají z existence projevů deformačního stárnutí. Příčinou je interakce dislokací s příměsovými atomy. Aby mohly být tyto nežádoucí jevy eliminovány je třeba rozšířit naše znalosti o těchto procesech a nalézt odpovídající fyzikální vysvětlení. Jedná se hlavně o postrelaxační jev a Portevinův-Le Chatelierův jev.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK