Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a testování stříbrných imobilizovaných nanočástic k SERS spektroskopii biomolekul
Název práce v jazyce práce (slovenština): Příprava a testování stříbrných imobilizovaných nanočástic k SERS spektroskopii biomolekul
Název práce v češtině: Příprava a testování stříbrných imobilizovaných nanočástic k SERS spektroskopii biomolekul
Název v anglickém jazyce: Preparation and testing of silver immobilized nanoparticles for SERS spectroscopy of biomolecules
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2005
Datum zadání: 21.06.2005
Datum a čas obhajoby: 15.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK