Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti
Název práce v češtině: Pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti
Název v anglickém jazyce: Long-Term Insurance and Permanent Health Insurance
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: Mgr. Jan Šváb, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Diplomant vyhledá v literatuře a popíše základní principy uvedených pojistných produktů, bude docházet na pravidelné konzultace.
Seznam odborné literatury

Cipra,T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 1999.
Cipra,T.: Výpočetní aspekty pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pojistné rozpravy 14, 2004, 88-99.
Booth,P. et al.: Modern Actuarial Theory and Practice. Chapman and Hall/CRC, London 1999.
Cox,L.A., Ge,Y.: Temporal probability and pricing of Long-Term Care insurance. The Journal of Risk and Insurance 71, 2004, 677-705.
Xie,H., Chaussalet,T.J., Millard,P.H.: A continuous time Markov model for the length of stay of elderly people in institutional long-term care. J.Roy.Statist.Soc. A, 168, 2005, 51-61
Předběžná náplň práce
Diplomant se bude věnovat výpočetním aspektům uvedených pojistných produktů, jejichž význam v současném světě výrazně roste, totiž pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Oba produkty by měl zařadit do rámce matematických postupů využívaných v soukromém zdravotním pojištění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK