Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
On-line learning in real-time environments
Název práce v češtině: On-line learning in real-time environments
Název v anglickém jazyce: On-line learning in real-time environments
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Dr. Emmet Spier
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2005
Datum zadání: 10.06.2005
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Oponenti: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK