Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Measures for efficiency and eco-efficiency
Název práce v češtině: Měření eficience a eko-eficience
Název v anglickém jazyce: Measures for efficiency and eco-efficiency
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2005
Datum zadání: 26.10.2005
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro rozhodování na mikro- i makroekonomické úrovni potřebujeme
umět vhodně porovnat sledované objekty. Těmito objekty mohou být
například různá průmyslová odvětví, nemocnice, banky, jednotlivé
provozy závodu, určitá skupina zaměstnanců podniku atd. Často však
nemáme jednotný ukazatel, který by tyto objekty vhodně ohodnotil.
Dostáváme se tak do problému, jak žádané porovnání udělat.
Diplomant by se měl seznámit s články zabývajícími se takovýmto
porovnáváním a proniknout do jejich filozofie. Zjištěné postupy by
měl teoreticky formalizovat a případně provést numerickou studii
na konkrétních datech.

Seznam odborné literatury
L. Egghe: The evolution of core collections can be described via Banach space valued stochastic processes. Mathl. Comput. Modelling 28, 9, 11-17, 1998.

P. Korhonen; M. Luptacik: How to measure eco-efficiency: an application of data envelopment analysis. Preprint (1999)

M. Dlouhý, V. Pánková: Performance of west Bohemian hospitals. In: Proceedings of the $19^{th}$ International Conference
Mathematical Methods in Economics 2001, M.Dlouhý (Editor), Vysoká škola ekonomická v Praze, 33-40, 2001.
Předběžná náplň práce
Pro rozhodování na mikro- i makroekonomické úrovni potřebujeme
umět vhodně porovnat sledované objekty. Těmito objekty mohou být
například různá průmyslová odvětví, nemocnice, banky, jednotlivé
provozy závodu, určitá skupina zaměstnanců podniku atd. Často však
nemáme jednotný ukazatel, který by tyto objekty vhodně ohodnotil.
Dostáváme se tak do problému, jak žádané porovnání udělat.
Diplomant by se měl seznámit s články zabývajícími se takovýmto
porovnáváním a proniknout do jejich filozofie. Zjištěné postupy by
měl teoreticky formalizovat a případně provést numerickou studii
na konkrétních datech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK