Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvouvýběrový T-test v případě nestejných rozptylů
Název práce v češtině: Dvouvýběrový T-test v případě nestejných rozptylů
Název v anglickém jazyce: Two-sample T-test in the case of unequal variances
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2005
Datum zadání: 21.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka prostuduje a popíše nejpoužívanější postupy při porovnávání parametru polohy
dvou nezávislých normálních populací. Součástí práce bude vysvětlení vzniku jednotlivých
testů a diskuse vhodnosti jejich použití.
Seznam odborné literatury
Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1998.
Moser, K. M., Stevens, G. R.: Homogenity of Variance in the Two-Sample Means
Test. Amer. Statistician, 46(1992), 19-21.
Satterthwaite, H. F.: An Approximate Distribution of Estimates of Variance Components.
Biometrics Bullettin, 2(1946), 110-114.
Welch, B. L.: The Significance of the Difference between Two Means when the Population
Variances are Unequal.Biometrika, 29(1937), 350-362.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK