Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generating implementation from system requirements
Název práce v češtině: Generování implementace ze systémových požadavků
Název v anglickém jazyce: Generating implementation from system requirements
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2005
Datum zadání: 07.11.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: RNDr. Jiří Adámek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Designing a software system starts with writing the system requirements.
Typically, these requirements are expressed in UML and contain use cases
and domain model. A use case is a sequence of tasks which have to be
done to achieve one of the system's goals. These tasks are written in
natural language (English). The domain model (typically captured in a
class diagram) describes used objects and their hierarchy.

The goal of the thesis is to analyze, whether the system requirements
are sufficient for generating implementation model, which will manage
the communication between the system's components. A prototype
implementation of the generator is expected.
Seznam odborné literatury
Larman, C.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process

Cockburn, A.: Writing Effective Use Cases

Mencl, V.: Deriving Behavior Specifications from Textual Use Cases, in Proceedings of WITSE04, Linz, Austria, Sep 2004

Plasil, F., Mencl, V.: Getting "Whole Picture" Behavior in a Use Case Model, in Transactions of the SDPS: Journal of Integrated Design and Process Science, vol. 7, no. 4, Dec 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK