Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Konstruktor přívětivých analyzátorů pro Javu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Konstruktor přívětivých analyzátorů pro Javu
Název práce v češtině: Konstruktor přívětivých analyzátorů pro Javu
Název v anglickém jazyce: Kind ParserConstructor for Java
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 02.02.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2009
Oponenti: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vytvořte konstruktor analyzátorů či transducerů z přívětivých gramatik pro Javu. Přihlédněte k snadné čitelnosti a modifikovatelnosti vytvořeného kódu. Zvažte podporu gramatik a analyzátorů s výhledem větším než 1.
Seznam odborné literatury
1. Žemlička, M.: Principles of Kind Parsing - An Introduction. [Technická zpráva KSI MFF UK No. 2002/1], MFF UK, Praha, prosinec 2002.
2. Žemlička, M.: KindCons - Kind Constructor. [Aplikace], KSI MFF UK, květen 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK