Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekursivní množiny a diofantické polynomy
Název práce v češtině: Rekursivní množiny a diofantické polynomy
Název v anglickém jazyce: Recursive sets and diofantine equations
Klíčová slova: rekursivní množiny|diofantické polynomy|polynom reprezentující prvočísla
Klíčová slova anglicky: recursive sets|diophantine equations|prime representing polynomial
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2019
Datum zadání: 31.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
Datum a čas obhajoby: 08.07.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2021
Oponenti: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student prostuduje způsob, jak vyjádřit množinu prvočísel pomocí polynomiálních rovnic a popíše ho. Podrobněji se zaměří na vybranou část související teorie.
Seznam odborné literatury
Douglas Wiens, James P. Jones, Daihachiro Sato, Hideo Wada, Diophantine Representation of the Set of Prime Numbers, The American Mathematical Monthly, vol. 83, 1976, pp. 449-464
Yuri Matiyasevich Hilbert's 10th Problem, Foreword by Martin Davis and Hilary Putnam, The MIT Press, 1993. ISBN 0-262-13295-8.
Předběžná náplň práce
Každá rekurzivně vyčíslitelná množina je diofantická. Speciálně lze tedy množinu prvočísel vyjádřit jako množinu (kladných) hodnot nějakého polynomu. Práce by mapovala rozumný výsek příslušné teorie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK