Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podpora metod specifikace požadavků.
Název práce v češtině: Podpora metod specifikace požadavků.
Název v anglickém jazyce: Support of Requirements Specifications Methods
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2005
Datum zadání: 17.10.2005
Datum a čas obhajoby: 11.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2006
Oponenti: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Provést rešerši problematiky specifikace požadavků a prostředků specifikace požadavků.
Zhodnotit použitelnost klasických metod specifikace požadavků pro servisně orientované systémy s důrazem na ERP a SOAP. Agilita při vývoji systému. Použitelnost CASE sytémů
Zhodnotit praktické zkušenosti firem s prostředky podpory požadavků
Vypracovat doporučení na prostředky specifikací a pokusit se uplatnit výsledky v praxi použitelného projektu.
Seznam odborné literatury
Články vedoucího práce o servisní orintaci. Kniha Informační systémy. Slajdy k přednášce Informační systémy.
CASE systémy (IBM Rose, Borland) a vývojová prostředí.
Firemní literatura o ERP a NetViewer.
Internet
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK