Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologically important non-canonical structures of nucleic acids in complexes with cationic porphyrins
Název práce v češtině: Studium biologicky významných nekanonických struktur nukleových kyselin v komplexech s kationtickými porfyriny
Název v anglickém jazyce: Biologically important non-canonical structures of nucleic acids in complexes with cationic porphyrins
Klíčová slova: DNA, guanin, kvadruplex, porfyriny, Ramanova spektroskopie
Klíčová slova anglicky: DNA, guanine, quadruplex, porphyrins, Raman spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 21.02.2013 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.02.2013
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
  doc. RNDr. Viktor Víglaský, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK