Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní fyzikální pokusy na nástěnku
Název práce v češtině: Interaktivní fyzikální pokusy na nástěnku
Název v anglickém jazyce: Interactive physics experiments for a notice board
Klíčová slova: jednoduché experimenty, vývoj experimentů, motivace
Klíčová slova anglicky: simple experiments, development of experiments, motivation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2014
Datum zadání: 06.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2014
Konzultanti: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na jednoduché pokusy, které mohou být vystaveny např. na nástěnkách v běžně přístupných prostorách škol a fungují bez přítomnosti jakýchkoli demonstrátorů nebo obsluhy.
Zásady pro vypracování:
1) Provést rešerši zaměřenou na hledání příkladů podobných interaktivních pokusů u nás i ve světě, námětů na podobné pokusy, cílů této formy neformálního vzdělávání a metodických i technických zásad, které takovéto pokusy mají splňovat.
2) Shromáždit názory odborníků například ze science center, kde jsou podobné pokusy instalovány, na otázky uvedené v bodě 1. Pro získání názorů použít například formu strukturovaných rozhovorů.
3) Vytipovat vhodné experimenty, které by mohly být využity na nástěnce katedry, na chodbách škol apod.
4) Vytvořit vybrané experimenty, zdokumentovat je, vytvořit k nim návody i podrobnější popis resp. vysvětlení, které by mohlo experimenty doplňovat třeba na webu; experimenty i návody nechat projít interním posouzením, a následně je případně upravit.
5) Dle možnosti "pilotovat" vybrané experimenty a zjistit, jak na ně reagují studenti.
Seznam odborné literatury
Články z časopisů Physics Education, The Physics Teacher i dalších, webové zdroje, sborníky z konferencí Veletrh nápadů učitelů fyziky a další zdroje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK