Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra na školách netechnického směru
Název práce v češtině: Lineární algebra na školách netechnického směru
Název v anglickém jazyce: Linear Algebra at Business Universities and High Schools
Klíčová slova: lineární algebra, výuka matematiky, učební text, motivační a aplikační příklady
Klíčová slova anglicky: linear algebra, teaching mathematics, textbook, motivational and application examples
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2005
Datum zadání: 25.10.2005
Datum a čas obhajoby: 22.11.2013 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 22.11.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
  Vladimíra Hájková
 
 
Zásady pro vypracování

1. Studium cizojazyčných publikací k uvažované problematice.
2. Příprava základního učebního textu založená na četbě a osobních zkušenostech.
3. Konzultace textu s nadšenými středoškolskými pedagogy a jinými odborníky.
4. Příprava finální publikace.

Seznam odborné literatury

1. S. Friedberg, A. Insel, L. Spence: Linear Algebra, 4. vydání, Pearson Education, 2003
2. J. Bečvář: Lineární algebra, Matfyzpress, Praha, 2002
3. D. Poole: Linear Algebra, A Modern Introduction, Thompson, 2003
4. J.-L. Dorier: On the teaching of Linear Algebra, Springer, 1989
a další knižní literatura, skripta a středoškolské učebnice.
Předběžná náplň práce
Cílem studia je příprava kvalitních učebnic lineární algebry, které by byly určeny studentům středních škol, na nichž je část výuky matematiky zaměřena na lineární algebru, a studentům vysokých škol netechnického směru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK