Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Editor ER diagramů s podporou převodu do relačního modelu
Název práce v češtině: Editor ER diagramů s podporou převodu do relačního modelu
Název v anglickém jazyce: An ER editor supporting conversions to relational model
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2005
Datum zadání: 12.10.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem BP je editor ER diagramů pro potřeby konceptuálního databázového modelování. Chování editoru jako standardního CASE nástroje. Bude umožňovat převod do tabulek (relačního modelu). Verifikace ER diagramu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK