Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elastic Scattering at the LHC
Název práce v češtině: Elastický rozptyl na LHC
Název v anglickém jazyce: Elastic Scattering at the LHC
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 10.04.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:21.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.04.2012
Oponenti: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
  doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Dr. Mario Deile
Dr. Valentina Avati
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK