Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptivní agenti a emoce
Název práce v češtině: Adaptivní agenti a emoce
Název v anglickém jazyce: Adaptive agents and emotions
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2005
Datum zadání: 27.10.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: RNDr. Rudolf Kryl
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navržení architektury adaptivního agenta, jehož chování bude ovlivněno emocemi. Součástí práce je implementace prototypu a porovnání emocionálního a neemocionálního agenta.
Seznam odborné literatury
Bruce Mitchell Blumberg (1997). Old Tricks, New Dogs: Ethology and Interactive Creatures. PhD thesis

Toby Tyrrell (1993). Computational Mechanisms for Action Selection. PhD thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK