Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model paměti pro animata
Název práce v češtině: Model paměti pro animata
Název v anglickém jazyce: Memory model for a human-like agent
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2005
Datum zadání: 09.11.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: Mgr. Roman Neruda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem projektu je vytvořit autonomního agenta s episodickou pamětí pohybujícího se v jednoduchém virtuálním světě. Svět bude navržen podle teorie affordancí. Agent bude řízen zjednodušeným reaktivním plánováním s prvky Belief-Desire-Intention. Těžiště spočívá v navržení paměti, které se půjde efektivně dotazovat.
Seznam odborné literatury
Bojar, O., Brom, C., Hladík, M., Toman, V., Vejlupek, M., Voňka, D.: Documentation of project ENTs. http://www.enti.lit.cz. Faculty of Mathematics—
Physics, Charles University. Prague (2002) (in Czech)

Gibson, J. J.: The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Muffin, (1979)

Jirí Šíma, Roman Neruda: Teoretické otázky neuronových sítí. Praha,
Matfyzpress, 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK