Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupracující dvojice do Unreal Tournamentu
Název práce v češtině: Spolupracující dvojice do Unreal Tournamentu
Název v anglickém jazyce: Unreal Tournament Twins
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2005
Datum zadání: 27.10.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout algoritmy pro dvojici spolupracujících autonomních botů do počítačové hry typu "first-person shooter". Algoritmy budou implementovány na prototypech botů do hry Unreal Tournament.
Seznam odborné literatury
Samuel J. Partington and Joanna Bryson. The Behavior Oriented Design of an Unreal Tournament Character. In: Proceedings of IVA 2005, Springer, Berlin, 2005.

Steve Rabin. AI Game Programming Wisdom. 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK