Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Externí prostředí pro systém Soar
Název práce v češtině: Externí prostředí pro systém Soar
Název v anglickém jazyce: External environment for Soar
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2005
Datum zadání: 27.10.2005
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Oponenti: RNDr. Kamil Toman
 
 
 
Zásady pro vypracování
Soar is an architecture and programming language for prototyping cognitive autonomous agents. The aim of this work is to create an independent external environment for Soar agents.
Seznam odborné literatury
Laird, J. E., Newell, A., Rosenbloom, P. S.: SOAR: An Architecture for General Intelligence. In: Artificial Intelligence, 33 (1) (1987) 1-64

Tyrrell, T.: Computational Mechanisms for Action Selection. Ph.D. Dissertation. Centre for Cognitive Science, University of Edinburgh (1993)

Soar homepage: http://sitemaker.umich.edu/soar
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK