Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rozptylu pro heteroskedastická data
Název práce v češtině: Analýza rozptylu pro heteroskedastická data
Název v anglickém jazyce: Analysis of Variance with Heteroscedastic Data
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat metody pro porovnání středních hodnot několika skupin pozorování s nestejnými rozptyly v závislosti na struktuře a charakteristice analysovaných dat. Půjde jak o porovnání středních hodnot samotných (jednoduché třídění), tak o porovnání středních hodnot podmíněných jinými diskrétními či spojitými veličinami (analýza kovariance, obecný lineární regresní model).

Diplomant se seznámí s publikovanými metodami pro analýzu rozptylu s nestejným rozptylem pozorování (heteroskedasticita), včetně těch nejnovějších, a zpracuje stručný srovnávací přehled jejich principů. Zbytek práce bude věnován porovnání jednotlivých metod pomocí
simulačních studií.
Seznam odborné literatury
[1] Neter J, Kutner MH, Nachtstein CJ and Wasserman W (1996) Applied Linear Statistical Models, 4th edn. Richard D. Irwin, Chicago, IL.

[2] Akritas MG, Papadatos N (2004) Heteroscedastic One-Way ANOVA and Lack-of-Fit Tests. JASA, 99(466), 368-382.

[3] Krutchkoff, RG (1989) Two-Way Fixed Effects Analysis of Variance When the Error Variances May Be Unequal. Journal of Statistical Computation and Simulation, 32, 177-183.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK