Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relační přístup k indexaci
Název práce v češtině: Relační přístup k indexaci
Název v anglickém jazyce: A relational approach to indexing
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2007
Datum zadání: 16.04.2007
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
One of the possibilities to implement a new index access method in a relational DBMS is the way of exploiting relational tables of a given database system. In the terms of extensible database architecture, availability to extend existing DBMS with a new data type is required. The goal of the work is to implement the UB-Tree in such way, and to integrate it into an available database product (MySQL, Postgress, etc.). During experiments with the relational approach to indexing, the chosen solution should be compared with an existing native implementation of the UB-Tree.
Seznam odborné literatury
[1] Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Skripta UK, Vydavatelství Karolinum, 2002, 255 s.
[2] Kriegel, H.P., Pfeifle, M., Pötke, M., Seidl, T.: The Paradigm of Relational Indexing: A Survey. In: Proc. of 10th GI-Conf. on Database Systems for Business, Technology, and the Web, GI-Edition Lecture Notes in Informatics, P-26, 2003, 285-304.
[3] Krátký, M., Skopal, T.: Benchmarking the UB-tree, DATESO 2003, Desná-Černá Říčka, 2004.
a další podle pokynů vedoucího diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK