Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza motivace žáků a studentů k fyzikálnímu vzdělávání
Název práce v češtině: Analýza motivace žáků a studentů k fyzikálnímu vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Analysis of motivation of pupils and students to physics education
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Zásady pro vypracování


Seznam odborné literatury

Předběžná náplň práce


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK