Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenositelný prohlížeč digitálních fotografií
Název práce v češtině: Přenositelný prohlížeč digitálních fotografií
Název v anglickém jazyce: Portable digital photo viewer
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2005
Datum zadání: 11.11.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je navrhnout a implementovat přenositelný prohlížeč obrázků, který by umožnil vyhledávání, prohlížení a prezentaci obrázků archivovaných na optických CD a DVD discích.
Vítanou vlastností je proto možnost spuštění prohlížeče bez jeho předchozí instalace na počítači přímo z CD. Program by měl podporovat především formát JPEG, mělo by však být možné rozšíření i na jiné formáty. Kromě zobrazování fotografií by mělo být možné uchovávat o fotografiích vlastní doplňkové informace. Vyhledávání by mělo být možné jak podle vložených informací, tak podle informací obsažených v EXIF hlavičce.
Zvažte možnost exportu fotografií do galerií v HTML formátu.
Seznam odborné literatury
EXIF Specifications - http://www.exif.org/specifications.html
W3C: Extensible Markup Language (XML) - http://www.w3.org/XML/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK