Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generalized Subdifferentials and Darboux Property of Fréchet Derivatives
Název práce v češtině: Generalized Subdifferentials and Darboux
Property of Fréchet Derivatives
Název v anglickém jazyce: Generalized Subdifferentials and Darboux
Property of Fréchet Derivatives
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 24.06.2009 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.
  prof. Petr Hájek, DrSc.
 
 
Zásady pro vypracování


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK