Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat.
Název práce v češtině: Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat.
Název v anglickém jazyce: Graphical Models in Discrete Financial Data Analysis.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2005
Datum zadání: 07.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Grafické modely se uplatňují například v tzv. Credit Scoringu, což je vyhodnocování
bonity žadatelů o bankovní úvěry. Posluchač se seznámí s teorií grafických modelů
pro diskrétní data a pokusí se ji aplikovat na reálná data z finanční praxe.
Seznam odborné literatury
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
Andersen, E. B.: Introduction to the Statistical Analysis of Categorical Data. Springer,
Berlin, 1997.
Whittaker, J.: Graphical Models in Applied Multivariate Statistics. Wiley, New York, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK