Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafické modely v analýze spojitých finančních dat
Název práce v češtině: Grafické modely v analýze spojitých finančních dat
Název v anglickém jazyce: Graphical Models in Continuous Financial Data Analysis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2005
Datum zadání: 07.10.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Grafické modely jsou užitečným nástrojem mnohorozměrné statistiky. Umožňují studovat
strukturu závislostí v množině proměnných a v poslední době se uplatňují i ve finanční
analýze. Posluchačka se seznámí s teorií grafických modelů pro spojitá data a pokusí
se ji aplikovat na vhodnou databázi z finanční praxe.
Seznam odborné literatury
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
Whittaker, J.: Graphical Models in Applied Multivariate Statistics. Wiley, New York, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK