Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vybraných vlastností bezolovnatých pájek
Název práce v češtině: Studium vybraných vlastností bezolovnatých pájek
Název v anglickém jazyce: The study of selected properties of led-free solders
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Proveďte literární rešerši s cílem shromáždit informace o existujících pájek bez olova a jejich vlastnostech, které souvisí s aplikacemi v elektronice.
U vybraných materiálů proveďte měření metodou diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) s cílem stanovit teploty, případně teplotní intervaly, přechodu z pevného do kapalného stavu a vyhodnoťte získané výsledky.
Seznam odborné literatury
[1] M. Abel, V. Cimburek, "Bezolovnaté pájení v legislativě a praxi", ABE.TECH, s.r.o. (2005).
[2] Bastlow E., Adv. Mat. & Proc., Dec. (2003) 26.
[3] Directive 2002/95/EC: "Restriction of the Use of Certain Hasardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" (RoHS), Feb. (2003).
[4] Journal of Electronic Materials 33, 12 (2004).
[5] www.ipc.org
[6] www.pb-free.com
Předběžná náplň práce
Je známo [1,2], že olovo je pro lidský organismus škodlivé. Nepříznivě ovlivňuje hematologický a nervový systém, má nepříznivé účinky na činnost ledvin a dalších orgánů. Evropská legislativa zakazuje, s platností od 7. července 2006, a to jen s několika málo výjimkami, používat v elektronických systémech pájky obsahující olovo [3,4]. To znamená, že zákaz použití Pb se týká většiny elektronických zařízení a přístrojů. Je tedy třeba najít vhodné slitiny, které nahradí dosud používané Sn-Pb pájky, a tyto slitiny studovat z hlediska jejích chování při pájení a při používání elektronických systémů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK