Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Parameter Estimation under Two-phase Stratified and Cluster Sampling
Název práce v češtině: Odhad parametru při dvoufázovém stratifikovaném a skupinovém výběru
Název v anglickém jazyce: Parameter Estimation under Two-phase Stratified and Cluster Sampling
Klíčová slova: dvoufázový výběr, Horvitz-Thompsonův odhad, odhad parametrů modelu, skupinový výběr, stratifikovaný výběr
Klíčová slova anglicky: cluster sampling, Horvitz-Thompson estimation, model-based inference, twophase sampling, stratified sampling
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 15:15
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
  doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK