Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems
Název práce v češtině: Nespojitá Galerkinova metoda pro konvektivně-difuzní úlohy
Název v anglickém jazyce: Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion
Problems
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
  Veronika Sobotíková
 
 
Zásady pro vypracování


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK