Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Models for Random Union of Interacting Discs
Název práce v češtině: Modely pro náhodné sjednocení kruhů se vzájemnými interakcemi
Název v anglickém jazyce: Models for Random Union of Interacting Discs
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 03.11.2005
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: doc. Petr Volf, CSc.
  RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK