Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání sedimentačních vlastností vybraných kvasničných suspenzí praktického významu metodou zobrazovací fotometrie
Název práce v češtině: Srovnání sedimentačních vlastností vybraných kvasničných suspenzí praktického významu metodou zobrazovací fotometrie
Název v anglickém jazyce: Comparison of sedimentation properties of selected yeast suspensions of practical importance using the method of imaging photometry ((c) Sladky, P., 2005)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petr Sladký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2005
Datum zadání: 17.10.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Vypracovat přehled:
a) metod měření sedimentace kvasinek v kapalných suspenzích,
b) teoretických modelů metod měření sedimentace kvasinek a krvinek,
c) zobrazovacích fotometrických metod měření fázových rozhraní.

Navrhnout a ověřit pomocí modelové suspenze jednoduchou aparaturu na měření fázových rozhraní zobrazovací fotometrickou metodou.

Porovnat sedimentačních vlastností vybraných kvasničných suspenzí praktického významu metodou zobrazovací fotometrie pomocí vyvinuté aparatury.
Seznam odborné literatury
Box, W., Goodger, A., and Quain, D. (2003): A real time flocculation test for direct analysis of yeast ex brewery . Proceedings of European Brewery Convention Congress,Dublin.
Cahill, G., Walsh, P. K., and Donnelly, D. (1999): Improved Control of Brewery Yeast Pitching Using Image Analysis. Journal of the American Society of Brewing Chemists
57, 72-78.
Calleja, G. B. and Johnson, B. F. (1977): A comparison of quantitative methods for measuring yeast flocculation. Canadian Journal of Microbiology 23, 68-74.
D´Hautcourt, O. and Smart, K. A. (1999): Measurement of Brewing Yeast Flocculation. Journal of the American Society of Brewing Chemists 57, 123-128.
Jin, Y.-L. and Speers, R. A. (2000): Effect of Environmental Conditions on the Flocculation of Saccharomyces cerevisiae. Journal of the American Society of Brewing Chemists 58, 108-116.
Kempers, J., van der Aar, P. C., and Krotjé, J. (1991): Flocculation of brewers‘ yeast during fermentation. Proceedings of European Brewery Convention Congress, Lisboa 1991, 249-256.
Latimer, P. (1979): Light scattering vs. microscopy for measuring average cell size and shape. Biophsical Journal 27, 117-126
Powell, C. D., Quain, D. E., and Smart, K. A. (2004): The Impact of Sedimentation on Cone Yeast Heterogeneity. Journal of the American Society of Brewing Chemist 62, 8-17
Speers, R. A. and Ritcey, L. L. (1995): Towards an Ideal Flocculation Assay. Journal of the American Society of Brewing Chemists 53, 174-177
Stratford, M. and Keenan, M. H. J. (1987): Yeast Flocculation: Kinetics and Collision Theory. Yeast 3, 201-206.
Stratford, M. and Keenan, M. H. J. (1988): Yeast Flocculation: Quantification. Yeast 4, 107-115.
Strauss, C. J., Kock, J. L. F., Viljoen, B. C., Botes, P. J., Hulse, G., and Lodolo, E. (2004):Lipid Turnover During Inverse Flocculation in Saccharomyces Cerevisiae UOFS Y-2330. The Journal of the Institute of Brewing 110, 207-212.
van der Aar, P. C. (1996): Consequences of Yeast Population Dynamics with Regard to Flocculence. Ferment 9, 39-42.
van der Aar, P. C., Straver, M. H., and Teunissen, A. W. R. H. (1993): Flocculation of Brewer’s Lager Yeast. Proceedings of the European Brewing Convention Congress, Oslo 1993, 259-266.
Předběžná náplň práce
Práce se týká experimentálního studia sedimentačních vlastností kvasničných suspenzí metodou zobrazovací fotometrie.

Cílem práce je porovnat sedimentační charakterisitky vybraných kvasničných suspenzí praktického významu mezi sebou a zvolenou modelovou suspenzí definovaných sedimentačních vlastností.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK