Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antispamming na principu výběru vyžádaných zpráv
Název práce v češtině: Antispamming na principu výběru vyžádaných zpráv
Název v anglickém jazyce: Fighting spam through selecting wanted messages
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Jiří Peterka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2005
Datum zadání: 12.10.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:12.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tradiční formy boje proti spammingu jsou založeny na principu detekce a eliminace nevyžádaných (nechtěných) zpráv. Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti řešení, založeného na opačném principu - na výběru chtěných (vyžádaných) zpráv z celkového toku přijímaných zpráv.
Diplomant by měl navrhnout celkovou koncepci takovéhoto řešení, a jeho základ také implementovat.
Seznam odborné literatury
Douglas C. Comer: Internetworking with TCP/IP, 3rd edition, Prentice Hall , ISBN 0-13-216987-8
Relevantní standardy RFC (Request For Comment)
Další on-line zdroje dle doporučení vedoucího diplomové práce
Předběžná náplň práce
Tradiční formy boje proti spammingu jsou založeny na principu detekce a eliminace nevyžádaných (nechtěných) zpráv. Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti řešení, založeného na opačném principu - na výběru chtěných (vyžádaných) zpráv z celkového toku přijímaných zpráv.
Diplomant by měl navrhnout celkovou koncepci takovéhoto řešení, a jeho základ také implementovat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK