Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Studium proton-protonových srážek na RHIC
Název práce v češtině: Studium proton-protonových srážek na RHIC
Název v anglickém jazyce: Study of proton-proton collisions at RHIC
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2005
Datum zadání: 11.03.2005
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK