Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mikrostruktury a vlastnosti plynule litych slitin AlMg a AlMgSi
Název práce v češtině: Studium mikrostruktury a vlastnosti plynule litych slitin
AlMg a AlMgSi
Název v anglickém jazyce: The study of microstructure and properties of continuously cast Al-Mg and Al-Mg-Si alloys
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Zásady pro vypracování
Seznamte se s technikou leptání fází ve slitinách Al-Mg a Al-Mg-Si.
Morfologii intermetalických fází studujte pomocí optické mikroskopie.
Seznamte se s přípravou tenkých vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii.
Studujte vliv obsahu Mg a Mn na typ (složení, krystalografie) intermetalických fází Al-Fe-Si v litém stavu pomocí transmisní elektronové mikroskopie
Seznam odborné literatury
L.F. Mondolfo, Aluminium Alloys: Structure and Properties, Butterworths, 1976.
J.E. Hatch, Aluminium: Properties and Physical Metallurgy, ASM, Warrendale, 1984.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Kovové Materiály 42, (2004), 173.
M. Janeček, M. Slámová, M. Cieslar: Mat. Sci. Eng., v tisku.
Y. Birol and M. Karlík: Mater. Sci. Eng. 21 (2005), p. 153.
Předběžná náplň práce
Plechy ze slitin hliníku s hořčíkem a křemíkem jsou v posledních letech velmi vyhledávaným materiálem pro aplikace v dopravním strojírenství. Použitím hliníku lze totiž docílit značné snížení hmotnosti dopravních prostředků, a tím i úspory paliva. Moderní technologie plynulého lití umožňuje vyrábět kvalitní a levné materiály. Optimalizace přípravy těchto materiálů vyžaduje výzkum fyzikálně-metalurgických procesů. Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výsledné vlastnosti materiálu je morfologie a složení fází, které vznikají během jejich výroby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK