Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium tepelné stability jemnozrnných polykrystalů Cu a CuZr
Název práce v češtině: Studium tepelné stability jemnozrnných polykrystalů Cu a
CuZr
Název v anglickém jazyce: Thermal stability of fine-grained Cu and CuZr polycrystals
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Seznamte se s přípravou vzorků metodou ECAP.
Studujte vliv tepelného zpracování na stabilitu struktury polykrystalů Cu a CuZr připravených metodou ECAP.
Mikrostrukturní změny sledujte pomocí optické a transmisní elektronové mikroskopie.
Vývoj mechanických vlastností po tepelném zpracování studujte pomocí změn mikrostvrdosti
Seznam odborné literatury
Investigations and applications of severe plastic deformation?. T.C. Lowe, R.Z. Valiev (eds.), Kluwer Academic Publishers, 2000.
R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, V. Alexandrov, Prog. Mater. Sci. 45 (2000), str. 103.
F.H. Dalla Torre, R. Lapovok, J. Sandlin, P.F. Thomson, C.H.J. Davies, E.V Pereloma: Acta Mater., 52, (2004), str. 4819.
O.V. Mishin, D. Juul Jensen, N. Hansen: Mat Sci. Eng., A342, (2003), str. 320.
C. Xu, M. Furukawa, Z. Horita, T.G. Langdon: Jour. of Alloys and Compounds, 378, 2004, str. 27.
M. Janeček, B. Hadzima, B., R.J. Hellmig, Y. Estrin: Kovové Materiály 43 (2005), str. 258.
Předběžná náplň práce
Zjemnění mikrostruktury polykrystalického materiálu příznivě ovlivňuje jeho mechanické i další fyzikální vlastnosti. Jednou z metod přípravy těchto materiálů je tzv. metoda ECAP (Equal Channel Angular Pressing), při které je materiál protlačován formou se speciální geometrií umožňující vícenásobné průchody téhož vzorku. Výsledné vlastnosti materiálu závisí na stabilitě jemnozrnné struktury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK