Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělé neuronové sítě a jejich použití v oblasti pojistných rizik
Název práce v češtině: Umělé neuronové sítě a jejich použití v oblasti pojistných
rizik
Název v anglickém jazyce: Artificial neural networks and their application in the assessment of insurance risks
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 11.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2006
Oponenti: RNDr. Pavel Jiroutek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK