Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní vyhledávač systému EGOTHOR
Název práce v jazyce práce (slovenština): Alternativní vyhledávač systému EGOTHOR
Název práce v češtině: Alternativní vyhledávač systému EGOTHOR
Název v anglickém jazyce: Alternative search engine for EGOTHOR system
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK