Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočet triangulace s minimální váhou (MWT)
Název práce v češtině: Výpočet triangulace s minimální váhou (MWT)
Název v anglickém jazyce: Minimum Weight Triangulation (MWT)
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Oponenti: doc. RNDr. Andrej Ferko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK