Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Using XML technologies to apply design patterns
Název práce v češtině: Using XML technologies to apply design patterns
Název v anglickém jazyce: Using XML technologies to apply design patterns
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK