Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekonstrukce liniových prvků v polohově deformovaných binárních obrazech
Název práce v češtině: Rekonstrukce liniových prvků v polohově deformovaných
binárních obrazech
Název v anglickém jazyce: Reconstruction of line components in positionally deformed binary images
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Lubomír Soukup
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2004
Datum zadání: 15.11.2004
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Jana Zaoralová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK