Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Židovsko - křesťanská polemika v minulosti
Název práce v češtině: Židovsko - křesťanská polemika v minulosti
Název v anglickém jazyce: Jewish - Christian religious polemic
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2005
Datum zadání: 17.01.2005
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK