Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Visual editor for creating of Swing components
Název práce v češtině: Visual editor for creating of Swing components
Název v anglickém jazyce: Visual editor for creating of Swing components
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Dušan Pavlica
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2005
Datum zadání: 06.10.2005
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Analysis of visual components in Java
2. Research and evaluation of current concepts of creating new Swing components
3. Proposition of the best solution with emphasis on usability
4. Analysis of support of creation of new components in Netbeans IDE
5. Creation of visual editor as standalone module in Netbeans IDE
6. Optionally verify usability in ''usability lab''
7. Creation of documentation and manual
Seznam odborné literatury
Dan R. Olsen - Developing User Interfaces. Morgan Kaufmann, 1998. ISBN 1558604189.
Wilbert O. Galitz - The Essential Guide to User Interface Design. 2nd edition. Wiley, 2002. ISBN: 0471084646.
Kenneth F. Krutsch - Professional Java Custom UI Components. Peer Information, 2001. ISBN 1861003641.
Jackwind Li Guojie - Professional Java Native Interfaces with SWT/JFace. Wrox, 2005. ISBN 0470094591.
Matthew Robinson - Swing, 2nd edition. Manning Publications, 2003. ISBN 193011088X.
Mitch Goldstein - Hardcore JFC: Conquering the Swing Architecture, Cambridge University Press, 2001. ISBN 0521664896.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK