Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv materiálových a procesních faktorů membránové kontaktní technologie a stabilizace na zákaly piva plzeňského typu během stárnutí
Název práce v češtině: Vliv materiálových a procesních faktorů membránové
kontaktní technologie a stabilizace na zákaly piva
plzeňského typu během stárnutí
Název v anglickém jazyce: Effect of material and process factors of membrane
contactor technology and stabilisation on hazes in
pilsner type beer during ageing
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petr Sladký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2001
Datum zadání: 01.10.2001
Datum a čas obhajoby: 01.07.2009 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2009
Oponenti: prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.
  Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK